سیلام

مودونم دور دادم اما به خدا وقت نمیکنم

الان هم یه موضوع برای خانوادم ایجاد شده که من انتخاب کننده ام

اگه قبول کنم دو نفر خوشبختن

اگه نه سه نفر زندگیشون تباهه

انتخاب برام خیلی سخته

به خدا مغزم خیلی درگیره

این نظر من مسعله مرگ زندگی رو مشخص میکنه

حالا هم برای ورود بکوب سر من